Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

4ο και τελευταίο μέρος

Η τέταρτη και τελευταία συνέχεια παρουσίασης σελίδων από την ελληνική έκδοση του βιβλίου τσέπης "Αρχαία Ολυμπιακά Παράξενα", που εκδόθηκε το 2004 σε ελληνική και αγγλική έκδοση.
Αρχική πρόθεση ήταν να αναρτηθούν όλες οι σελίδες του μικρού αυτού βιβλίου, αλλά τελικά περιοριστήκαμε σε μια αρκετά εκτεταμένη επιλογή σελίδων και ίσως κάποτε να το παρουσιάσουμε ολόκληρο. Αλλά, τώρα, επειδή πλησιάζει ο χρόνος για την έναρξη των Ολυμπικών Αγώνων του Λονδίνου, ας κλείσουμε το Λεξικό των Αρχαίων Ολυμπικών Αγώνων, για να πούμε από την επόμενη ανάρτηση και μερικά πράγματα σχετικά με την ιστορία των συγχρόνων Ολυμπιάδων.

Στην ουσία δεν είναι "παράξενα συμβάντα" από την ιστορία των αρχαίων Ολυμπικών Αγώνων. Είναι ένα μίνι λεξικό ορολογίας και ιστορίας των Αγώνων αυτών με επιλεγμένα λήμματα από το βιβλίο "Λεξικό των Αρχαίων Ολυμπικών Αγώνων" που τελεί (ακόμα) υπό έκδοση εδώ και κάμποσα χρόνια.
Έχει εμπλουτιστεί και με μερικές σύντομες ιστορίες, που έχουν καταγραφεί από τους ιστοριογράφους της εποχής και φυσικά έχουν σχέση με τους αγώνες.
Το σκεπτικό της εικονογράφησης (εικονογρ. Ελένη Πάρλα)  βασιζόταν στη χρησιμοποίηση χρωμάτων που να θυμίζουν παραστάσεις αρχαίων αγγείων και τόνους γήινων χρωμάτων, που χρησιμοποιούνταν στην επιχρωμάτιση γλυπτών και ζωοφόρων σε οικήματα και ναούς. Κυριαρχεί το πράσινο χρώμα της αγριελιάς, ο αρχαίος κότινος.


                                               ΤΕΛΟΣΔευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

3ο μέρος

Η τρίτη συνέχεια παρουσίασης σελίδων από την ελληνική έκδοση του βιβλίου τσέπης "Αρχαία Ολυμπιακά Παράξενα", που εκδόθηκε το 2004 σε ελληνική και αγγλική έκδοση.

Στην ουσία δεν είναι "παράξενα συμβάντα" από την ιστορία των αρχαίων Ολυμπικών Αγώνων. Είναι ένα μίνι λεξικό ορολογίας και ιστορίας των Αγώνων αυτών με επιλεγμένα λήμματα από το βιβλίο "Λεξικό των Αρχαίων Ολυμπικών Αγώνων" που τελεί (ακόμα) υπό έκδοση εδώ και κάμποσα χρόνια.
Έχει εμπλουτιστεί και με μερικές σύντομες ιστορίες, που έχουν καταγραφεί από τους ιστοριογράφους της εποχής και φυσικά έχουν σχέση με τους αγώνες.
Το σκεπτικό της εικονογράφησης (εικονογρ. Ελένη Πάρλα)  βασιζόταν στη χρησιμοποίηση χρωμάτων που να θυμίζουν παραστάσεις αρχαίων αγγείων και τόνους γήινων χρωμάτων, που χρησιμοποιούνταν στην επιχρωμάτιση γλυπτών και ζωοφόρων σε οικήματα και ναούς. Κυριαρχεί το πράσινο χρώμα της αγριελιάς, ο αρχαίος κότινος.

Συνεχίζεται